Studemaskolans resultat och utbildningskvalitet

Resultat och utbildningskvalitet

Studemaskolans betygsresultat ligger stabilt och med bred marginal över genomsnittet för hela riket. Skolan har dessutom nått resultat bland de allra bästa skolorna i landet när det gäller SALSA-värden. Tillsammans med inspektioner från Skolverket och vittnesmål ifrån elever och föräldrar ges en klar och tydlig bild: Studemaskolan erbjuder undervisning med kvalitet utöver det vanliga.

Studemaskolan har som mål att alla våra elever ska kunna komma in på de program och skolor de är intresserade av efter grundskolan. Vi är därför väldigt glada över att de starka resultaten ger våra elever en grund som gör det möjligt för många att gå vidare till sina drömutbildningar.

Betygsresultat 2015–2019

 

 

Källa: Skolverket

 

En jämförelse av betygsresultaten för Studemaskolan mot riksgenomsnittet, baserad på meritvärdet. Maximal poäng är 320. Som tabellen visar, så ligger Studemas resultat en bra bit över riksgenomsnittet.

Meritvärdet är summan av betygsvärdena* för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg. Elevernas sammanlagda poäng divideras med det antal elever som fått betyg i minst ett ämne (statistik saknas för 2017). Medelvärden är avrundade till heltal.

 

 

Se även: En av de bästa skolorna i Stockholmsområdet »

 

 

Perfekt resultat vid inspektion

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolorna i hela landet. I maj 2016 granskades Studemaskolan. Då gjordes en noggrann kontroll av att skolan uppfyllde alla krav som ställs. Fokus vid inspektionerna ligger på viktiga faktorer för barnens lärande och trygghet. Studemaskolan fick ett helt perfekt resultat på detta, ingen anmärkning på något område. Det här är extra värt att nämna, eftersom det placerar Studemaskolan i en liten grupp med endast 16% av alla skolor. Med andra ord – 84% av skolorna fick anmärkningar på ett eller flera områden. Och precis som i andra undersökningar bekräftas att vi håller hög kvalitet på undervisningen.

 

Skolinspektionen.se »

 

*Grundskolans betygsvärden fr.o.m. ht 2011:

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (icke godkänt)