APS international

APS Internationella utbildningsscenter i Missouri, USA.

 

Bakgrunden till vår utbildningsmetod

Vår utbildningsmetod kom först i bruk i skolor under slutet av 1960-talet. En grupp lärare i Los Angeles i USA som hade lärt känna L. Ron Hubbards studieteknologi, började använda den i sina klassrum och såg anmärkningsvärda resultat. Som en följd av detta började personer med utbildning i studieteknologin starta egna skolor där de började utbilda med den nya metoden.

Applied Scholastics (APS)*

Applied Scholastics International är en ickereligiös (sekulär), ideell utbildningsorganisation som främjar användning av Hubbards arbeten inom utbildningsområdet, till nytta för allmänheten. Den startades 1972 av lärare från högskolor, universitet och allmänna och privata skolor. Applied Scholastics mål är att erbjuda effektiva utbildningstjänster och material som hjälper människor att lära hur man lär sig. Därigenom kan man på ett effektivt sätt uppnå sina mål och förverkliga sin fulla potential.

 

Applied Scholastics hjälper både barn och vuxna att lära hur man lär sig. Metoderna används i hela världen, från storstäder i Europa och Amerika till förstäder i Sydafrika och på många andra platser. De har visat sig effektiva på alla utbildningsnivåer.

 

Huvudkontor för Applied Scholastics International finns i Spanish Lake nära St. Louis i Missouri, USA.

 

*Applied Scholastics kan på svenska förklaras som "Studiemetoder för verkliga livet".

 

 

elever studerar

 

Koncentrerade studier vid Amager international school i Danmark. Så här kan det se ut när vi jobbar med studieteknologin och demonstrerar det vi lär oss med hjälp av lerfigurer.

 

Vad gör Applied Scholastics?

Applied Scholastics uppdrag är att göra studieteknologin – utvecklad av humanisten, filosofen och utbildaren L Ron Hubbard ­– tillgänglig för studerande och utbildare i hela världen.     

Vad är studieteknologin?

Studieteknologin ger utbildare, myndigheter, yrkeslärare, föräldrar och studerande de verktyg som de behöver för att få bukt med hinder för läsförståelse och inlärning. De här verktygen kan förbättra förmågan att förstå och använda skrivet material i alla områden av livet där det behövs.

 

elever studerar

 

Så här kan det se ut när vi jobbar med studieteknologin och demonstrerar det vi lär oss med ett så kallat demokit.

 

APS international

APS Internationella utbildningsscenter i Missouri, USA.