En video om vår pedagogik

Se en kort och enkel beskrivning av grunderna i vår pedagogik.

 

Kort om studieteknologin

Studieteknologin löser de grundläggande svårigheter som kan finnas när man försöker lära sig ett ämne. Med hjälp av metoden kan man förstå och lära sig det man studerar. Med studieteknologin lär sig eleven att använda det hon studerar i verkliga livet. Det spelar ingen roll vilket ämne man studerar. Med studieteknologin kan man lära sig vilket ämne som helst.