Pedagogik för ökad motivation och bättre resultat

Vi undervisar med en metod som kallas "Studieteknologin". Metoden är unik eftersom den förklarar och ger lösningar på vanliga problem inom undervisning. Några exempel på problem vi kan lösa med metoden är skoltrötthet, förvirring och bristande studielust. Med Studieteknologin kan vi hålla barnens intresse och motivation på en hög nivå och förebygga och hantera studieproblem.

Vi lägger stor vikt vid att barnet förstår varför man studerar. Ett annat viktigt mål är att man skall kunna använda det man lär sig. När man arbetar mot mål som man själv är med på - och ser att man kan använda det - förbättras både motivationen och inlärningen kraftigt. Kanske har du själv varit med om att plugga någonting bara för att klara ett prov och sedan snabbt glömt bort det? Vi arbetar för motsatsen - bestående kunskaper att ha med sig i livet!


Lär dig hur man lär sig!

Se vår video »

Förståelse och praktik

Om vår pedagogik »

Vi vet hur man lär sig

Studieteknologin, den utbildningsmetod som vi använder, löser de grundläggande svårigheter som kan finnas när man försöker lära sig ett ämne. Med hjälp av metoden kan man förstå och lära sig det man studerar. Eleven lär sig att använda det hon studerar i verkliga livet. Det spelar ingen roll vilket ämne man studerar. Med studieteknologin kan man lära sig vilket ämne som helst. 

 

Vi har gott om belägg för att påstå det här. Skolverkets statistik visar t.ex. att vi tillhör de allra bästa grundskolorna i Sverige när det gäller att ta tillvara elevernas förutsättningar.

Läs mer om studieteknologin >

 

En bra start i livet med stabila baskunskaper

Vi lägger stor vikt vid baskunskaper i svenska och matematik. Gedigna kunskaper i de ämnena är nödvändigt för att lyckas med andra ämnen. Därför arbetar vi hårt för att alla elever ska ha med sig gedigna baskunskaper när de går ut från Studemaskolan. Skolan satsar även på idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och gruppaktiviteter i form av lek, sport och liknande främjar lärandet även i andra ämnen.

Så här arbetar vi på Studemaskolan >