Robin Hoods fritidspersonal

 

Christian Rådman

Fritidsföreståndare

christian.radman@studema.se

Liesel Rådman

Fritidsledare, fritidsklubb och dans

liesel.radman@studema.se

Alicia Gonzalez

Fritidsledare

Emma Graaf

Fritidsledare, resurslärare

emma.graaf@studema.se

Jasmin Gredelj

Fritidsledare 

jasmin.gredelj@studema.se

Kari Hautala

Fritidsledare,

Vice föreståndare

kari.hautala@studema.se

personalbild

Janna König

Fritidsledare,

janna.konig@studema.se

Andres Mercado

Fritidsledare, fritidsklubb och resurslärare 

andres.mercado@studema.se