Skolledning

 

personalbild

Joel Gustafsson

Biträdande rektor klass 6-9

joel.gustafsson@studema.se

Kate Lindblad

Tillförordnad rektor

rektor@studema.se

Ann Svenne Johansson

Skolchef

ann.swenne@studema.se


s