Administration och skolhälsovård

 

Kate Lindblad

Tillförordnad rektor

rektor@studema.se

personalbild

Jacqueline Mendez

Skolsköterska

skolskoterska@studema.se

Obs! Se mer info här >

Åsa Graaf

Kurator

asa.graaf@studema.se

personalbild

Aila Hautala

Administratör

aila.hautala@studema.se

Kari Hautala

Fastighetschef

kari.hautala@studema.se

personalbild

Magnus Kennedal

Webbansvarig

webmaster@studema.se

Om Studemaskolans personal

Studemaskolan har engagerad och kompetent personal.

Skolan har förutom behöriga ämneslärare, även resurs- och specialpedagoger som hjälper eleverna att nå skolans undervisningsmål. Alla lärare på Studemaskolan utbildas i Studieteknologins utbildningsprinciper och använder dem i det dagliga arbetet.

 

Det enskilda barnets intressen, rätt till självbestämmande och respekten för den enskilda individen är viktiga utgångspunkter för hur vår personal bemöter barnen i skolarbetet.

 

Vårt arbetssätt innebär en förstärkning av läroplanens principer för bemötandet av elever.

Om Studemaskolans personal

Studemaskolan har engagerad och kompetent personal.

Skolan har förutom behöriga ämneslärare, även resurs- och specialpedagoger som hjälper eleverna att nå skolans undervisningsmål. Alla lärare på Studemaskolan utbildas i Studieteknologins utbildningsprinciper och använder dem i det dagliga arbetet.

 

Det enskilda barnets intressen, rätt till självbestämmande och respekten för den enskilda individen är viktiga utgångspunkter för hur vår personal bemöter barnen i skolarbetet.

 

Vårt arbetssätt innebär en förstärkning av läroplanens principer för bemötandet av elever.