liten flicka

En liten, trygg skola i Bandhagen, Stockholm

  • Att se det enskilda barnets behov, så att det kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar är grundbulten för vår verksamhet.
  • Det ska vara kul att lära sig och man ska trivas i skolan.
  • Studemaskolan är en trygg och lugn skola.

Vi tar oss tid att se ditt barn! Studema är en liten skola med små klasser som arbetar med en unik pedagogik. Det möjliggör för oss att förverkliga våra mål i praktiken.

Föräldrar söker sig därför till oss med sina barn, både från Bandhagen och från ett brett upptagningsområde, i södra Stockholm. Studemaskolan är en komplett grundskola. Vi erbjuder klasser från förskoleklass upp till årskurs nio i vår skola.

liten flicka

Trygghet för dig och ditt barn i skolan

För dig som förälder är det bra att veta att vår pedagogik ökar barnets skolmotivation och som följd dess chans till ett bra liv. Vi arbetar också för att ditt barn ska känna trygghet i det dagliga livet i skolan. På det här viset vinner alla: Ditt barn trivs och utvecklas. Du som förälder vet att ditt barn får nödvändiga kunskaper och har en trygg skolgång. Den vetskapen ger större trygghet och mindre stress också för dig själv.

Ditt barn i centrum

För oss är det barnet som står i centrum. Barnets förutsättningar, förståelse och mål är utgångspunkten för den unika pedagogik. som vi använder oss av. Undervisningens innehåll följer den läroplan som är beslutad av riksdagen. Vi lägger extra stor vikt vid svenska, matematik och engelska, eftersom dessa ämnen är grundläggande för andra studier.

Skolan i Bandhagen för dig som ställer krav

Studemaskolan är en grundskola i Bandhagen, Stockholm. Vi är en friskola som använder oss av Applied Scholastics studiemetod, som kallas Studieteknologin. Vi ställer höga krav på oss själva och våra resultat. Därför är vi också en skola för dig som ställer krav på ditt barns utbildning.

En av Stockholms bästa skolor

Vi uppnår våra goda resultat bland annat genom att arbeta med engagerad och kunnig personal i ganska små klasser. Att vi ligger bland de bästa skolorna i Stockholm styrks av statistik från Skolverket.

 

Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för frågor och lämnar gärna ut mer information. Tveka inte höra av dig till oss vad du än undrar över!

 

Du är varmt välkommen att besöka skolan. Ta kontakt med oss och boka en tid som passar dig.

 

 

Väl mött!

 

Ronny Susman


Rektor, Studemaskolan

 

Här når du oss

Kallforsvägen 40
124 32 Bandhagen
Telefon:  08 - 99 89 78
E-post:  info@studema.se

 

Rektor
Ronny Susman
E-post: rektor@studema.se