Bland de bästa grundskolorna i Stockholm

Se video – varför Studemas elever trivs så bra!

 


 

Studemaskolans elever bäst 2019, visar Skolverkets siffror.

Läsåret 2018/2019 hade våra elever den högsta snittbetygspoängen av alla skolor i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör.

Niorna på Studemaskolan gick ut med den högsta betygspoängen med ett snitt på 273,3. Dessutom blev alla avgångselever godkända i samtliga ämnen enligt en sammanställning gjord av tidningen Mitt i Söderort. Studemaskolans elever var etta i tabellen - med nästan 100 poäng över skolan med lägst poäng. De var alltså ca 50 % bättre! Ännu en gång får vi ett starkt kvitto på den höga kvaliteten i vår undervisning.

 

Vi är glada och stolta över de goda resultat som våra elever uppnår. Vårt viktigaste mål är ändå större än betygen i sig. Det är att vår undervsningsmetod både skapar nyfikenhet och ger eleverna gedigna kunskaper inför framtiden. Kunskap för livet – det är Studemaskolans syfte.

 

 

Skolor med bäst betyg i Enskede-Årsta-Vantör

 

Skola Antal elever * God­kända ** Merit­värde
Studema­skolan 15 100% 273,3
Kunskaps­skolan Enskede 135 97,8% 271,6
Enskede skola 113 87,6% 261,5
Stureby­skolan 124 85,5% 260,6
S:t Eriks Katol­ska Skola 19 78,9% 256,1
Årstaskolan 80 62,1% 246,3
Bäckahagens skola 76 59,2% 217,7
Hagsätraskolan 51 66,7% 205,5
Örbyskolan 29 62,1% 181,9

* Andel elever som är godkända i alla ämnen.

** Meritvärde i genomsnitt

 

Statistiken baseras på slutbetygen för elever som avslutat årskurs nio läsåret 2018/2019. Källor: Skolverket, tidningen Mitt i Söderort

 

 

 

 

Studema blev bästa grundskola i Stockholm

– Enligt Skolverkets SALSA-värde*

Studemaskolan gick i statistiken som publicerades 2013 upp som etta i Stockholm – och hela landet! Siffrorna från Skolverket visade att Studema var bäst i Sverige på SALSA-värdet* – det främsta värdet för att bedöma undervisningsresultat hos skolor. Vi ligger dessutom rejält över genomsnittet för betygen och fick perfekt resultat av Skolinspektionen 2016. Samtidigt är skolan väldigt populär bland elever och föräldrar.

Vi på Studemaskolan har jobbat hårt i över tjugofem år för att ge barnen bästa möjliga undervisning och en stabil kunskapsgrund i livet. Vi blev glada och stolta över att rankas bland de bästa grundskolorna i Stockholm och i den absoluta Sverigetoppen. Säger vi att den här statistiken ensam bevisar att Studema är Sveriges och Stockholms bästa skola? Nej – men resultaten visar – i kombination med andra rapporter och mätvärden en skola som lyckas mycket väl med undervisning och pedagogik. Och vid sidan av statistiken ser vi att föräldrar och elever är mycket nöjda med skolan.

 

Missa inte videon ovan!

Stabil placering bland Stockholms bästa grundskolor

Studema blev Sveriges bästa skola i sammanställningen baserad på SALSA-värdet och avancerade därmed ytterligare från en andraplats i Sverige på genomsnittligt meritvärde. Nu kneps med god marginal förstaplatsen. Dessutom finns ytterligare ett SALSA-värde: andelen elever som nått målen. Även där kom Studema som nummer ett i Sverige!

 

I statistiken om Studemaskolan:

Vi arbetar stolt vidare för ännu bättre undervisning

De goda resultat som vi har uppnått innebär inte alls att vi nu lutar oss tillbaka och är nöjda. På Studemaskolan arbetar vi ständigt vidare för att bli ännu bättre. När det gäller undervisning och resultat för våra elever strävar vi alltid mot högt ställda mål. Vi arbetar aktivt med vår kvalitetsutveckling och lär oss samtidigt av den respons vi får ifrån skolmyndigheter, föräldrar och elever som utgångspunkt för fortsatt utveckling. För oss är det självklart att vi ska vara en av bästa grundskolorna i Stockholm även i framtiden.

SALSA-värdet* – vad innebär det?

SALSA är den bästa metod som finns idag för att undersöka hur väl en skola lyckas tillvarata sina elevers individuella förutsättningar. Medelbetyg ger sällan en rättvisande bild av hur bra en skola är. SALSA-modellen är ett sätt att göra en jämförelse mellan resultatet i olika skolor oavsett vilken bakgrund eleverna har.

Den säger alltså mer om hur väl skolan lyckas med sin undervisning än andra jämförelser. SALSA-värdet är skillnaden mellan det faktiska och det förväntade resultatet. Om SALSA-värdet är 0, betyder det att skolan har uppfyllt det förväntade. Ett positivt värde visar att skolan har lyckats bättre med eleverna än vad som kunde förväntas med tanke på förutsättningarna. Enligt den här statistiken har alltså Studemaskolan lyckats bättre än någon annan skola i Sverige både när det gäller meritvärde och måluppfyllelse jämfört med förväntat resultat.

 

Elevers förutsättningar varierar mycket beroende på social, geografisk och ekonomisk bakgrund. Det har avgörande betydelse för varje elevs studieresultat. Därför säger det inte så mycket om kvaliteten på en skola att bara jämföra betygsresultat rakt av utan att ta med dessa saker i beräkningen.

 

För att kunna göra en mer rättvis jämförelse mellan skolor i olika typer av områden och olika delar av landet använder Skolverket analysverktyget SALSA. Verktyget tar med ett antal faktorer i beräkningen. Exempel är föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever med utländsk härkomst och fördelningen av pojkar/flickor i skolan. SALSA beräknas utifrån kommuners och skolors betygsresultat när det gäller hur stor andel som nått målen och "genomsnittligt meritvärde" (betygsvärde).

 

Mer information

 

Resultat: Därför är Studema en av Sveriges bästa skolor >

 

Rapporter om verksamheten >

 

Skolverkets information om SALSA (extern länk) >

 

 

*SALSA: Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser.

**Endast 16 % av alla skolor

 

 

bästa grundskolor i Stockholm

bästa skolor i Stockholm