Google translate

Google Inc., Public domain, via Wikimedia Commons

Översätt hemsidan med Google Översätt

Du kan översätta hemsidan genom att välja önskat språk nedan.

Observera: det här är en automatisk översättning!

Vad innebär det? Räkna med att översättningen inte blir helt perfekt. Det här är en service för att underlätta för den som har svårt att läsa svenska och vill bekanta sig med vår skola. Tänk på detta: En del innehåll,  t.ex. videofilmer kommer inte att kunna översättas. 


Vi rekommenderar att du kontaktar oss för mer information och eventuella frågor.

Välj språk längst ned på sidan »

Translate site with Google translate

NOTE: This is an automatic translation service. Due to this, translations may not be perfect. Some content such as videos will not be translated.  Please contact us for futher information about our school.

Select automatic translation at bottom of page »

 

Google translate

Google Inc., Public domain, via Wikimedia Commons