Studemaskolan eftersträvar att alla elever i skolan skall må bra.

Elevhälsan på Studemaskolan

Skolhälsovårdens huvuduppgift är förebyggande hälsovård. Skolsköterskan arbetar alltså främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser för friska barn. Om ditt barn blir sjukt och behöver vård ska du vända dig till din vårdcentral. Studemaskolan anlitar Klara SkolPool för de medicinska insatser som görs i skolan.

Allmänt om elevhälsan på Studemaskolan

Vi arbetar för att alla elever i skolan skall må bra. Här kan du läsa om de resurser och hälsokontroller som vi använder för att nå det målet. Vi arbetar även aktivt, utifrån vår likabehandlingsplan, för att diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling förhindras.

Skolhälsovården

Inom ramen för skolhälsovården undersöker skolsköterskan barnens hälsa, enligt ett fastställt program. Hon följer också upp problem som upptäcks. Du hittar en översikt av programmet under "Elevhälsans medicinska insats". Vid behov förmedlar skolsköterskan kontakter med läkare eller specialister.

Skolsköterska

Studemaskolans skolsköterska heter Jacqueline Mendez. Hon finns hos oss onsdagar och torsdagar klockan 9.00–16.00. Skolsköterskans uppdrag är att genom förebyggande insatser främja barnens hälsa i skolan. Däremot om ditt barn blir sjukt och behöver medicinsk hjälp ska du vända dig direkt till den ordinarie sjukvården. Om det händer något akut medan skolsköterskan finns på plats kommer hon att hjälpa till.


För råd i frågor som rör ditt barns hälsa kan du ringa eller mejla Jacqueline via kontaktuppgifterna härintill. Skolsköterskan är anställd av Klara SkolPool som är vårdgivare och ansvarig för elevhälsans medicinska insats.

 

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande för att främja elevernas framsteg när det gäller både hälsa och kunskaper. Vi har ett nära samarbete mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten. Läraren, som känner eleven, är den främste elevvårdaren. Studemaskolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor och fritidsföreståndare. Skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog kallas vid behov.

Elevhälsans medicinska insats

I den bifogade filen kan du se i detalj vilka åtgärder som utförs av elevhälsan under barnets olika åldrar.

 

Hämta extern PDF-fil >