Bättre stöd till eleven med SchoolSoft

I avvaktan för nystart, är skolan tillfälligt stängd.

Studemaskolan använder det webbaserade verktyget SchoolSoft. Här kan lärare, elever och föräldrar mötas för att på bästa sätt samordna alla krafter för elevens bästa. Med SchoolSoft kan vi öka delaktigheten i skolarbetet för både elever och föräldrar .

Vill du veta mer om vad ditt barn gör i skolan och hur det går i olika ämnen? Genom att använda SchoolSoft kan du lättare följa skolarbetet. Du kan se studiemål och vilka framsteg som görs. Du kan även komma till tals och löpande föra en dialog direkt med läraren under hela läsåret.

Genom att använda verktyget blir eleven själv mer medveten om sina mål. Därigenom ökar möjligheten att verkligen jobba mot målen och uppnå dem. På det här sättet ger användningen av SchoolSoft ett direkt stöd till undervisningen.

När både lärare, barn och föräldrar använder SchoolSoft är alla bättre förberedda för utvecklingssamtalet. Både hemmet och skolan kan då stödja barnet på ett bättre sätt. Med SchoolSoft görs samarbetet kring mål, bedömningar, individuella utvecklingsplaner (IUP) och kvalitet i skolan smidigare och enklare.

Schoolsoft bild

Lätt att komma igång!

Det är inte svårt att börja använda SchoolSoft. Programmet är utvecklat för att vara lättillgängligt och användarvänligt.

SchoolSoft underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för lärarna med bland annat närvarohantering, betygssättning, provscheman, planeringar, nyheter, elevinlämningar, forum och mycket mer. Har du inget lösenord kan du få det genom att kontakta vår administratör på: info@studema.se.

När en elev börjar hos oss får ni föläldrar instruktioner om hur man använder Schoolsoft. Om du råkar ut för något problem med att använda Schoolsoft – se informationen i det blå fältet här intill.

Vad gör man med SchoolSoft?

SchoolSoft är en del av det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet. Bland det som sköts i systemet finns närvarohantering, betygssättning, provscheman, planeringar, elevinlämningar med mera.

Viktigt för dig som förälder!

För att du och ditt barn skall få ut mesta möjliga av verktyget och därmed av skolan gäller det att du verkligen använder det! Att använda SchoolSoft som förälder är frivilligt. Men vi rekommenderar det starkt. Det hjälper dig att följa och stödja ditt barns skolgång. Det är inte svårt att använda och går snabbt att komma in i.

Att använda SchoolSoft

Logga in till SchoolSoft >

Hjälp att komma igång?

Som förälder får du instruktion när eleven börjar hos oss. Om du råkar ut för problem, se nedan:

Jag har glömt lösenordet.

Klicka och följ instruktionen >

Jag har inte fått lösenord

Ska du logga in och saknar lösenord, var vänlig kontakta vår administratör på: info@studema.se

Jag kan fortfarande inte logga in eller komma igång.

Pröva först det ovanstående. Om du fortfarande behöver hjälp – mejla till: info@studema.se

Att använda SchoolSoft

Logga in till SchoolSoft >

Hjälp att komma igång?

Som förälder får du instruktion när eleven börjar hos oss. Om du råkar ut för problem, se nedan:

Jag har glömt lösenordet.

Klicka och följ instruktionen >

Jag har inte fått lösenord

Ska du logga in och saknar lösenord, var vänlig kontakta vår administratör på: info@studema.se

Jag kan fortfarande inte logga in eller komma igång.

Pröva först det ovanstående. Om du fortfarande behöver hjälp – mejla till: info@studema.se