Rutiner för synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Vi på Studemaskolan tar alla synpunkter och klagomål på allvar och strävar efter att lösa eventuella problem som uppstår. Vi vill uppmuntra dig som förälder eller vårdnadshavare till elever i vår skola att framföra dina förslag, synpunkter eller klagomål på utbildningen till oss. 

Om du har synpunkter eller klagomål på något inom skolans verksamhet eller som gäller Fritidshemmet Robin Hood används nedanstående arbetsgång.

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål för elever och vårdnadshavare

  1. I första hand ska synpunkter eller klagomål på vår verksamhet tas upp direkt med berörd personal.
  2. I andra hand ska du vända dig till berörd klasslärare/mentor eller till fritidsföreståndaren.
  3. Om ovanstående inte löser situationen och du inte är nöjd med hanteringen kontaktar du skolans rektor. Detsamma gäller om du av någon anledning inte vill vända dig direkt till personalen. Du kan kontakta rektorn via: rektor@studema.se Rektor ansvarar för att en utredning av situationen görs så snart som möjligt – och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar även för att de som klagat informeras om hur upptäckta brister åtgärdats.
  4. Om du efter detta fortfarande upplever att du inte har fått den hjälp du vill ha, kan du vända dig till vår skolchef Ann Swenne Johanson. Kontakta henne då via mail: ann.swenne@studema.se.

Här kan du mejla till:

En lärare eller fritidspersonal >

Rektor: rektor@studema.se

Skolchef: ann.swenne@studema.se