Pedagogisk personal

Mikael Kaapeli

Mikael Kaapeli

NO, årskurs 4-9

Sheila Lindblad

Sheila Lindblad

Resurslärare

Jan Larsson

Jan Larsson

Matematik, årskurs 6-9

Janna König

Janna König

Fritidsledare, administration

Kari Hautala

Kari Hautala

Fritidsledare, Vice föreståndare

Emma Graaf

Emma Graaf

Fritidsledare, resurslärare

Amaury Segoviano

Amaury Segoviano

Fritidsledare

Om Studemaskolans personal

Studemaskolan har engagerad och kompetent personal.

Skolan har förutom behöriga ämneslärare, även resurs- och specialpedagoger som hjälper eleverna att nå skolans undervisningsmål. Alla lärare på Studemaskolan utbildas i Applied Schoolastics studiemetod och använder den i det dagliga arbetet.

Den enskilda elevens intressen, rätt till självbestämmande och respekten för den enskilda individen är viktiga utgångspunkter för hur vår personal bemöter eleven i skolarbetet.

Vårt arbetssätt innebär en förstärkning av läroplanens principer för bemötandet av elever.