Pedagogisk personal

Mikael Kaapeli

Mikael Kaapeli

NO, årskurs 4-9

Janna König

Janna König

Fritidsledare, administration

Jan Larsson

Jan Larsson

Matematik, årskurs 6-9

Om Studemaskolans personal

Studemaskolan har engagerad och kompetent personal.

Skolan har förutom behöriga ämneslärare, även resurs- och specialpedagoger som hjälper eleverna att nå skolans undervisningsmål. Alla lärare på Studemaskolan utbildas i Applied Schoolastics studiemetod och använder den i det dagliga arbetet.

Den enskilda elevens intressen, rätt till självbestämmande och respekten för den enskilda individen är viktiga utgångspunkter för hur vår personal bemöter eleven i skolarbetet.

Vårt arbetssätt innebär en förstärkning av läroplanens principer för bemötandet av elever.