Pedagogik för ökad motivation och bättre resultat

Vi använder oss av Applied Scholastics studiemetod som förklarar och ger lösningar på vanliga problem inom undervisning. Några exempel på problem vi kan lösa med metoden är skoltrötthet, förvirring och bristande studielust. Med den kan vi hålla barnens intresse och motivation på en hög nivå och förebygga och hantera studieproblem.

Vi lägger stor vikt vid att eleven förstår varför man studerar. Ett annat viktigt mål är att man skall kunna använda det man lär sig. När man arbetar mot mål som man själv är med på – och ser att man kan använda det – förbättras både motivationen och inlärningen kraftigt. Kanske har du själv varit med om att plugga någonting bara för att klara ett prov och sedan snabbt glömt bort det? Vi arbetar för motsatsen – bestående kunskaper att ha med sig i livet!

Lär dig hur man lär sig!

Se vår video »

Vi vet hur man lär sig

Studiemetoden löser de grundläggande svårigheter som kan finnas när man försöker lära sig ett ämne. Med hjälp av den kan eleven förstå och lära sig det man studerar och sedan använda det i verkliga livet. Med den här studiemetoden kan man lära sig vilket ämne som helst.

Läs mer om studiemetoden vi använder >

En bra start i livet med stabila baskunskaper

Vi lägger stor vikt vid baskunskaper i svenska och matematik. Gedigna kunskaper i de ämnena är nödvändigt för att lyckas med andra ämnen. Därför arbetar vi hårt för att alla elever ska ha med sig gedigna baskunskaper när de går ut från Studemaskolan. Skolan satsar även på idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och gruppaktiviteter i form av lek, sport och liknande främjar lärandet även i andra ämnen.

Så här arbetar vi på Studemaskolan >

Elevkommentarer om pedagogiken 

Nu kan jag lära mig allt jag vill lära mig och jag vet vad jag ska göra om jag stöter på en studiebarriär.

C. B.

Jag tycker nu att allt med studier är enklare. Nu kan jag lösa problem som hindrar mig från att studera. I början av kursen visste jag inte att det skulle påverka mig så mycket, men senare förstod jag att man inte gör denna kurs bara för att göra den utan att man har stor nytta av den i sin framtid.

S. W.

Elever efter studiekursen ”Lär dig hur man lär sig”.

Fler elevkommentarer

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl för att få svar på dina frågor eller boka in ett besök.

Här når du oss >

Applied Scholastics International >

Elevkommentarer om pedagogiken

“Nu kan jag lära mig allt jag vill lära mig och jag vet vad jag ska göra om jag stöter på en studiebarriär.”

C. B.

“Jag tycker nu att allt med studier är enklare. Nu kan jag lösa problem som hindrar mig från att studera. I början av kursen visste jag inte att det skulle påverka mig så mycket, men senare förstod jag att man inte gör denna kurs bara för att göra den utan att man har stor nytta av den i sin framtid.”

S. W.

Elever efter studiekursen “Lär dig hur man lär sig”.

Läs fler kommentarer »

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl för att få svar på dina frågor eller boka in ett besök.

Här når du oss >

Applied Scholastics International >