Studemaskolans reslutat

Se video – varför Studemas elever trivs så bra!

Vi arbetar stolt vidare för ännu bättre undervisning

De goda resultat som vi har uppnått innebär inte alls att vi nu lutar oss tillbaka och är nöjda. På Studemaskolan arbetar vi ständigt vidare för att bli ännu bättre. När det gäller undervisning och resultat för våra elever strävar vi alltid mot högt ställda mål. Vi arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och lär oss samtidigt av respons ifrån skolmyndigheter, föräldrar och elever som utgångspunkt för fortsatt utveckling. För oss är det självklart att vi ska vara en av bästa grundskolorna i Stockholm även i framtiden.

Läs omdömen från elever och föräldrar >

Vårt viktigaste mål är större än betygen i sig. Det är att undervisningen skapar nyfikenhet och ger eleverna gedigna kunskaper inför framtiden. Studemaskolans syfte är att ge kunskap för livet!

Om våra toppresultat i Skolverkets statistik

Det är stimulerande att få det här kvittot på allt det arbete som vi lägger ner på att eleverna ska lyckas i skolan. Samtidigt visar det att vi arbetar på rätt sätt, vilket är mycket glädjande.

Vi ser på eleverna att de trivs på skolan vilket gör arbetet så mycket lättare.