Rekommendationer från föräldrar

Så här säger föräldrar med elever på Studemaskolan.

Kan du rekommendera Studemaskolan till andra föräldrar?

“Oj, jag kan absolut rekommendera Studemaskolan. Här tar man verkligen hand om individen och det blir bra resultat.”
J.S. pappa  och E.K. mamma

“Det har jag redan gjort för den är jättebra. Personalen behandlar barnen väl och barnen får ta ansvar.”
H.H. mamma

“Jag rekommenderar Studemaskolan. Här är barnen glada. “
Y.M. mamma

“Jag gör det hela tiden. “
E.N. mamma  och K.T. pappa

“Alla här känner igen mig som mamma. Till och med rektorn. Personalen tar sig alltid tid att prata med mig. Det är en liten skola där många ser barnet. Bra fritids med många utflykter. Barnen uppmanas att be om hjälp om man inte förstår. “
T.L. mamma

“Ja! Trygghet! “
E.D. pappa

“Ja, jag rekommenderar Studemaskolan, för att det är en riktigt bra skola helt enkelt.”
F.H. mamma

“Det är pedagogiskt och jag får intrycket att man lyssnar till elevernas behov. Känns tryggt att man ser alla barn.”
H.I. mamma

“Ja för barnet får bra grundläggande kunskaper och lär sig på ett bra sätt.”
A.H. mamma

“Jag rekommenderar Studemaskolan för de små klassernas skull och för att de ser varje elev.”
A.H. mamma

“Har gjort det redan för jag är jättenöjd med hela skolan.”
F.B. pappa

Föräldrar delar sina erfarenheter »

Rekommendationer från föräldrar