Studemaskolans vision:  Alla elever i skolan ska bli respekterade som den individ man är och alla ska känna sig trygga.

Studemaskolans vision är:

  • Att alla elever i skolan ska bli respekterade som den individ man är och att alla därför ska känna sig trygga.
  • Att alla elever i skolan ska få möjlighet att uppleva framgång och känna sig glada eftersom man får hjälp att välja arbetsuppgifter och mål som man vill och kan lyckas med.
  • Att alla elever i skolan får möjlighet att arbeta med meningsfulla uppgifter som leder till att man lär sig tänka självständigt och lär sig att lära för livet.
  • Att elever och föräldrar ska vara engagerade och fullständigt upplysta om skolans mål och arbetsformer samt om sina rättigheter och skyldigheter.
  • Att skolans elever är självständiga och genom användande av Applied Scholastics utbildningsmetoder är redo att utbilda sig till vilket yrke som han eller hon än vill.
Studemaskolans vision: Alla elever i skolan ska bli respekterade som den individ man är och alla ska känna sig trygga.