Studemaskolans resultat och utbildningskvalitet

Resultat och utbildningskvalitet

Studemaskolans betygsresultat ligger stabilt och över genomsnittet för hela riket. Skolan har dessutom nått resultat bland de bästa skolorna i landet när det gäller SALSA-värden. Studemaskolan erbjuder undervisning med kvalitet utöver det vanliga.

Studemaskolan har som mål att alla våra elever ska kunna komma in på de program och skolor de är intresserade av efter grundskolan. Vi är därför väldigt glada över att resultaten ger våra elever en grund som gör det möjligt för många att gå vidare till sina drömutbildningar.

Betygsresultat 2019–2023

betygsresultat

Källa: Skolverket

En jämförelse av betygsresultaten för Studemaskolan mot riksgenomsnittet, baserad på meritvärdet. Maximal poäng är 320. Som tabellen visar, så ligger Studemas resultat över riksgenomsnittet.

Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg. Elevernas sammanlagda poäng divideras med det antal elever som fått betyg i minst ett ämne (statistik saknas för 2021).