En video om vår pedagogik

Se en kort och enkel beskrivning av grunderna i vår pedagogik.

Kort om studiemetoden

Studiemetoden vi använder löser de grundläggande svårigheter som kan finnas när man försöker lära sig ett ämne. Med hjälp av den kan man förstå och lära sig det man studerar.

Eleven lär sig att använda det den studerar i verkliga livet. Det spelar ingen roll vilket ämne man studerar, med den här studiemetoden kan man lära sig vilket ämne som helst. Läs mer här >

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl för att få svar på dina frågor eller boka in ett besök.

Här når du oss >

Applied Scholastics International >

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl för att få svar på dina frågor eller boka in ett besök.

Här når du oss >

Applied Scholastics International >