Studemaskolans verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporter

Här hittar du dokumentation om Studemaskolans arbete.

Obs! Innehåll i pdf-filer visas bäst på en skärm som inte är allt för liten – gärna större än en mobil.

Kvalitetsredovisning läsåret 2022/23

En ny version av rapporten publiceras i början av varje nytt läsår. Rapporten gäller närmast föregående läsår.

Rapportens innehåll:

1. Förutsättningar under året

2. Arbetet i verksamheten

3. Måluppfyllelse

4. Utvärdering av årets prioriterade mål

5. Förslag från lärarna på prioriterade mål för nästa läsår

6. Fritidshemmet Robin Hood

7. Utvärdering av årets prioriterade mål

8. Skolhälsovården

Ladda ner den senaste rapporten som PDF-fil från länken nedan.

Kvalitetsredovisning 2022-23 (PDF) >

Rapport från föregående år :

Kvalitetsredovisning 2021-22 (PDF) >