Friluftsaktiviteter

Sport och Friluftsaktiviteter

Idrott, sport och fysiska aktiviteter i naturen spelar en stor roll i elevernas utveckling och välmående, tycker vi på Studemaskolan.

Genom lekar, sporter och fysiska aktiviteter lär sig eleverna god sportsanda, får möjlighet att agera utåtriktat och lär sig tolerans och medkänsla för andra.

Våra populära skidresor

Vid påsk brukar vi ordna skidresor där man har chansen att komma iväg under några dagar och ha kul med kompisarna i riktigt bra skidbackar. Det brukar verkligen uppskattas! Ibland har vi även skiddagar i backar på närmare håll.

Årlig skolresa till Sälen

Här har vi kul tillsammans i backarna!

Friluftsaktiviteter
Friluftsaktiviteter

Glada miner och sköna stilar förgyller skidbackarna i Sälen när Studema åker på en av sina årliga skidresor. Se video här >