Föräldrars erfarenheter av Studema

Några föräldrar berättar om sina erfarenheter av att ha sina barn i Studemaskolan. Läs vad de säger:

Erfarenheter av att ha barn i Studemaskolan

”Barnen är nyfikna på skolan – inga skoltrötta barn här! Om de kör fast i något så får de hjälp och sedan rullar det på igen. Om det är en situation med barnen så tas det om hand. Man känner sig trygg.”
J.S. pappa och E.K. mamma

”Bra med lärarna redan från början. Engagemang – ni lyssnar och är lyhörda, och ställer krav. Man får veta målen – det är viktigt. Barnen trivs och vill gå till skolan. Tryggt. Samma sak med fritids och de har så många aktiviteter.”
M.P. mamma

”Etthundra procent bättre än den förra skolan. Förut kom han hem och sa nya fula ord och var respektlös och rymde. Han lyssnar nu och utvecklingen i ämnena är bra. Koncentrerar sig bättre. ”
E.D. pappa

”En liten skola som mina barn känner sig trygga med. Erfarna, duktiga och engagerade lärare, bra kommunikation mellan skola och hemmet. ”
F.H. mamma

”Jag känner mig trygg när jag ser att personalen bryr sig om mitt barn. Jag har två äldre barn som har gått här och de har fått med sig bra verktyg för livet. De klarar sig fint i sina fortsatta studier. ”
A.H. mamma

Det här är bra med Studemaskolan

“Det är en enorm trygghet. De vet att de får hjälp. De vet att de har en framtid. De får en grym grundpelare.”
J.S pappa och E.K. mamma

“Lärosättet, tryggheten, kunskap – att de blir bekräftade och sedda för de individer de är. Här är man inte en i mängden.”
F.H. mamma

“Han lär sig att ta hänsyn till andra.”
E.N mamma och K.T. pappa

“Det är bra med individuell utveckling och stöd.”
A.H. mamma

Det här gör skolan som är bra för mitt barn

“Man känner sig trygg. Personalen är mycket trevlig och ansvarstagande. Ni är noggranna. Ni ser till att det blir som det ska vara. Berättar i veckomeddelandet vad som görs, vad ska göras och förbättras. Ni följer upp och är noga.”
F.B. mamma

“Personalen har koll på honom. Han utvecklas jättebra. Fritids och skolan har massor med utflykter – det är jättebra. Jag behöver inte oroa mig. “
M.B. mamma

“De kan tillgodose mitt barns behov på ett sätt som passar honom/henne. Ser till att mitt barn utvecklas som en positiv, ansvarstagande människa.”
F.H. mamma Barn K.D

”Skolan hjälper och respekterar barnen. Ser barnen och uppfattar hur de mår. Jag som förälder får veta hur det går.”
Y.M. mamma

Mer om att ha barn i Studemaskolan

”Jag är verkligen tacksam för att jag valde rätt skola. På Studemaskolan är det små klasser där barnen hinner få den hjälp de behöver; barnen får arbeta i sin egen takt och behöver inte känna någon press att hinna med, vilket gör att det blir mer harmoniskt både för barnen och föräldrarna. Barnen får lära sig att ta ansvar, hålla ordning samt att vara en trevlig kompis. Kommunikationen med lärarna är fantastisk! Vi får veckomeddelanden en gång i veckan, där vi får utförlig information. Sveriges bästa skola helt enkelt.”
E. L. mamma

”Jag anser att den lärarpedagogik som Studemaskolan har där ordförståelsen kommer i främsta rummet är mycket viktig eftersom det ger barnen möjligheter att verkligen få de kunskaper som de vill ha. Därtill att klasserna är små, möjliggör att arbetssituationen fungerar som den ska. Vad jag sett själv är att lärarna trivs med sitt arbete och har stort intresse och hög ambition. Dessa punkter tycker jag har varit mycket viktiga när jag valde Studemaskolan för mina barn.”
M. A. mamma

”Som förälder hade jag höga krav på den skola som jag skulle välja för mina barn. Klimatet i dagens skolor blir allt tuffare och man hör ofta talas om den katastrofala bristen på resultat när det gäller läs- och skrivkunnighet. Allt detta gör att man som förälder verkligen måste ta sitt ansvar och välja en skola där man ser att eleverna får bra resultat och där man ser att skolmiljön är säker. Jag fann att Studemaskolan har detta. Barnen lär sig att använda en fantastisk studieteknologi som gör att barnen förstår vad de studerar och som gör att de kan använda sina kunskaper i livet. Skolmiljön är säker, där varje tecken på mobbing tas om hand och elever tillåts vara den person som de är. Jag är glad för Studemaskolan och är tacksam för det fina arbete de gör för sina elever.”
A. S. mamma

Så här säger våra elever »