Pojke läser en bok

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl för att få svar på dina frågor eller boka in ett besök.

Här når du oss >

Applied Scholastics International >

Det här är vår studiemetod

Studiemetoden vi använder är en unik metod som gör det möjligt för eleven att få bukt med de grundläggande hindren för att lära sig ett ämne, oavsett vilket ämne det är. Med hjälp av den kan man förstå och komma ihåg den information som man försöker ta till sig. Den leder även till att eleven verkligen kan använda det man studerar i praktiken. Studiemetoden har utvecklats av humanisten, filosofen och utbildaren L Ron Hubbard.

Att lära hur man lär sig

Studiemetoden är ett exakt system. Med denlär man hur man lär sig. En viktig del är att man lär sig känna igen bestämda barriärer (hinder) för inlärning. Eleven får egna verktyg för att förstå det som studeras.

En annan del är att utbildningsmiljön ordnas så att både lärare och elever kan uppnå bättre resultat. Förståelse av det som studeras och förmågan att praktiskt använda det man har lärt sig är grundläggande.

Studiemetoden ger eleven de verktyg och den förståelse som gör att hon kan ta ökat ansvar och kontroll över sitt eget lärande.

Lösningar på studieproblem

När man studerar händer det att man ibland hamnar i olika svårigheter. Några exempel är bristande intresse eller talang för ett ämne, dåliga provresultat, skolkning, trötthet, irritation eller förvirring. Våra lärare har verktyg för att lösa sådana problem.

Förståelse och praktisk användning

Viktigast av allt är att studiemetoden gör att man kan upptäcka en elevs oförmåga att använda sina kunskaper. Eleven ska kunna visa hur den information han studerar kan användas i verkliga livet. Elever på Studemaskolan lär sig att studier inte bara innebär att memorera information för att få godkänt på ett prov. Man lär sig istället för att använda kunskaperna i livet. Vår metod skiljer sig från tekniker för snabbläsning och memorering eftersom dessa inte ökar förmågan att förstå. Den gör istället att en person fullt ut kan förstå och bemästra ett ämne, oavsett vilket.

Pojke läser en bok

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl för att få svar på dina frågor eller boka in ett besök.

Här når du oss >

Applied Scholastics International >

Vem använder studiemetoden?

Över hela världen finns det idag närmare 700 utbildningsorganisationer som är licensierade av Applied Scholastics. Däribland allmänna och privata skolor, företagsutbildare, högskolor och vuxenutbildningar.

Vilka erfarenheter finns det av studiemetoden?

Det finns mer än 30 års dokumenterade resultat från användning av Applied Scholastics utbildningsmetod. Kom gärna och besök vår skola för att se exempel.

Böcker om studiemetoden

Det finns flera böcker på svenska som täcker området:

Hur man använder en ordbok

Lär dig hur man lär sig

Studieförmåga för livet

Grammatik och kommunikation

Den grundläggande studiehandledningens