En överblick av Studemaskolan

En överblick av Studemaskolan

Studemaskolan är en friskola (fristående grundskola) i Bandhagen i Stockholms Söderort. På skolan finns klasser från förskoleklass till och med årskurs 6. Huvudman för skolan är den ideella föreningen “Föreningen Aktiva Studier”. Skolan undervisar enligt läroplanen för den svenska grundskolan. Vi lägger särskilt stor vikt vid goda baskunskaper i svenska, matematik och engelska, som också kallas kärnämnen.

Pedagogiska grundvalar

Utmärkande för vår friskola är den pedagogik som vi använder. Studemaskolan är icke-konfessionell. Det betyder att vi inte tar ställning i religiösa frågor och välkomnar elever från alla religionstillhörigheter.

En överblick av Studemaskolan

Fysisk aktivitet

Vi satsar mycket på olika typer av sport, idrott, dans och andra former av kroppslig rörelse eftersom fysisk aktivitet inte bara främjar barns och ungdomars hälsa och välbefinnande utan också deras förmåga att lära.

Fritidsaktiviteter

Robin Hood är vårt fritids. Här går man till och med trean. För våra äldre elever har vi fritidsklubben Marion. Dessutom ordnar vi regelbundet många roliga aktiviteter, både under och utanför skoltid.

Läs om aktiviteter>

Historik

Allt började 1978 när Föreningen Aktiva Studier (FAS) startades. Till att börja med bedrevs sommarläger där friluftsaktiviteter varvades med extrastudier. Denna verksamhet är fortfarande aktiv med läger för barn och ungdomar varje sommar. Skolan startades 1991 och har idag verksamhet från förskoleklass till och med klass 6.

Här hittar du oss!

Studemaskolan är belägen i Bandhagen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel, centralt i Stockholms Söderort. Skolan har ett fint samarbete både med stadsdelsförvaltningen och med övriga skolor i området.
Så här når du oss >