Applied Scholastics International

Applied Scholastics Internationella utbildningsscenter i Missouri, USA

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl för att få svar på dina frågor eller boka in ett besök.

Här når du oss >

Applied Scholastics International >

Bakgrunden till vår utbildningsmetod

Vår utbildningsmetod kom först i bruk i skolor under slutet av 1960-talet. En grupp lärare i Los Angeles i USA som hade lärt känna L. Ron Hubbards studiemetod, började använda den i sina klassrum och såg anmärkningsvärda resultat. Som en följd av detta började personer med  utbildning i studiemetoden starta egna skolor där de började använda med den nya metoden.

Applied Scholastics (APS)*

Applied Scholastics International är en ickereligiös (sekulär), ideell utbildningsorganisation som främjar användning av L. Ron Hubbards arbeten inom utbildningsområdet, till nytta för allmänheten. Den startades 1972. Applied Scholastics mål är att erbjuda effektiva utbildningstjänster och material som hjälper människor att lära hur man lär sig. Därigenom kan man på ett effektivt sätt uppnå sina mål och förverkliga sin fulla potential.

Applied Scholastics hjälper både barn och vuxna att lära hur man lär sig. Metoderna används i hela världen, från storstäder i Europa och Amerika till förstäder i Sydafrika och på många andra platser. De har visat sig effektiva på alla utbildningsnivåer.

Huvudkontor för Applied Scholastics International finns i Spanish Lake nära St. Louis i Missouri, USA.

elever studerar

Elev vid Amager international school i Danmark. Så här kan det se ut när vi jobbar med studiemetoden och visar det vi lär oss med hjälp av lera. 

Vad gör Applied Scholastics?

Applied Scholastics uppdrag är att göra studiemetoden tillgänglig för studerande och utbildare i hela världen.

Vad är Applied Scholastics Studiemetod?

Studiemetoden ger utbildare, myndigheter, yrkeslärare, föräldrar och studerande de verktyg som de behöver för att få bukt med hinder för läsförståelse och inlärning. De här verktygen kan förbättra förmågan att förstå och använda skrivet material i alla områden av livet där det behövs.

APS Internationella utbildningsscenter i Missouri, USA

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl för att få svar på dina frågor eller boka in ett besök.

Här når du oss >

Applied Scholastics International >