Pojke läser en bok

Det här är studieteknologin

Studieteknologin är en unik metod som gör det möjligt för den som studerar att få bukt med de grundläggande hindren för att lära sig ett ämne, oavsett vilket ämne det är. Med hjälp av metoden kan man förstå och komma ihåg den information som man försöker ta till sig. Metoden leder även till att eleven verkligen kan använda det hon studerar i praktiken. Studieteknologin har utvecklats av humanisten, filosofen och utbildaren L Ron Hubbard.

Att lära hur man lär sig

Studieteknologin är ett exakt system. Med studieteknologin lär man hur man lär sig. En viktig del av systemet är att man lär sig känna igen bestämda barriärer (hinder) för inlärning. Eleven får egna verktyg för att förstå det som studeras. En annan del är att utbildningsmiljön ordnas så att både lärare och elever kan uppnå bättre resultat.

Förståelse av det som studeras och förmågan att praktiskt använda det man har lärt sig är grundläggande för studieteknologin.

 

Studieteknologin ger eleven de verktyg och den förståelse som gör att hon kan ta ökat ansvar och kontroll över sitt eget lärande.

Lösningar på studieproblem

När man studerar händer det att man ibland hamnar i olika svårigheter. Några exempel är bristande intresse eller talang för ett ämne, dåliga provresultat och till och med att man blir våldsam eller börjar skolka. I studieteknologin har våra lärare verktyg för att lösa sådana problem.

 

Studieteknologin förklarar kroppsliga fenomen som man kan stöta på i klassrummet.  Några exempel är att eleven får ont i huvudet eller magen eller känner sig trött eller förvirrad.

Förståelse och praktisk användning

Viktigast av allt är att studieteknologin gör att man kan upptäcka en elevs oförmåga att använda sina kunskaper. Eleven måste kunna visa prov på hur den information han studerar kan användas i verkliga livet. Elever på Studemaskolan lär sig att studier inte bara innebär att memorera information för att få godkänt på ett prov. Man lär sig istället för att använda kunskaperna i livet. Vår metod skiljer sig från tekniker för snabbläsning och memorering eftersom dessa inte ökar förmågan att förstå. Studieteknologin gör istället att en person fullt ut kan förstå och bemästra ett ämne, oavsett vilket. 

Pojke läser en bok

Vem använder studieteknologin?

Över hela världen finns det idag närmare 700 utbildningsorganisationer som är licensierade av Applied Scholastics. Däribland allmänna och privata skolor, företagsutbildare, högskolor och vuxenutbildningar.

Vilka erfarenheter finns av studieteknologin?

Det finns mer än 30 års dokumenterade resultat från användning av studieteknologin. Kom gärna och besök vår skola för att se exempel.

Böcker om studiemetoden

Det finns flera böcker på svenska som täcker området:

 

Hur man använder en ordbok


Lär dig hur man lär sig


Studieförmåga för livet


Grammatik och kommunikation


Den grundläggande studiehandledningens